תפריט

פוליסות ביטוח חברת איילון
פוליסות ביטוח - חברת איילון
עונת 2022-2023
תקופת הביטוח 1/9/22-31/8/23

פוליסת ביטוח תאונות אישיות - אגף הכדורגל
ליגת על ולאומית  - 
להורדה
ליגה ב'  - להורדה
ליגה ג' -   להורדה
ליגת נשים  - להורדה
ליגות נוער 10-20  - להורדה
כדורגל צוות - להורדה

פוליסת ביטוח תאונות אישיות - אגף הכדורסל
ליגה לאומית גברים - להורדה

ליגה ארצית, ליגה א', ליגה ב' גברים - להורדה
ליגת העל נשים, ליגה לאומית נשים - להורדה
ליגה ארצית, ליגה א' נשים - הורדה
נוער , נערות כדורסל - להורדה
צוות כדורסל - להורדה

פוליסות ביטוח תאונות אישיות - אגף הספורט

ענף האיגרוף - להורדה
ענף האתלטיקה - יעלה בהקדם

ענף הבדמינטון   - להורדה
ענף הגודו      - להורדה
ענף האבקות - להורדה
ענף ההתעמלות – להורדה

ענף הטאקוונדו - להורדה
ענף הטניס שולחן 
להורדה
ענף הטרמפולינה - להורדה
ענף הכדוריד ליגה ארצית ,נשים לאומית ,נוער כדוריד- להורדה
ענף הכדורעף ליגות הגברים  - 
להורדה
ענף הכדורעף: ליגות הנשים  - להורדה 
ענף הסייף  -יעלה בהקדם
ענף פטאנק להורדה
ענף השחייה   - להורדה
ענף השחייה - שחיינים עד גיל 10 - להורדה
ענף השייט  - להורדה
צוות - להורדה


פוליסות כלליות להורדה 
פוליסת תאונות אישיות ספורטאים גאקט  - להורדה
פוליסה אחריות מקצועית אגודות עונת 2022-2023 - להורדה
פוליסה לביטוח אחריות מקצועית -גאקט  - להורדה
פוליסה צד ג' שחקן נגד שחקן עונת 2022-2023- להורדה
פוליסה צד ג' שחקן נגד שחקן ג'אקט - להורדה
פוליסה צד שלישי אגודות עונת 2022-2023 - להורדה
פוליסת ביטוח צד שלישי  גאקט - להורדה


פוליסות ביטוח- חברת איילון
עונת 2021-2022
תקופת הביטוח של פוליסות אלה היא 1/9/21-31/8/22:


פוליסת ביטוח תאונות אישיות - אגף הכדורגל
ליגת על ולאומית  - 
להורדה
ליגה א' - להורדה
ליגה ב'  - להורדה
ליגה ג' -   להורדה
ליגת נשים  - להורדה
ליגות נוער 10-20  - להורדה
כדורגל צוות - להורדה

פוליסת ביטוח תאונות אישיות - אגף הכדורסל
ליגה לאומית גברים - להורדה

ליגה ארצית, ליגה א', ליגה ב' גברים - להורדה
ליגת העל נשים, ליגה לאומית נשים - להורדה
ליגה ארצית, ליגה א' נשים - הורדה
כדורסל נבחנים  - להורדה
נוער , נערות כדורסל - להורדה
צוות כדורסל - להורדה

פוליסות ביטוח תאונות אישיות - אגף הספורט

ענף האיגרוף - להורדה
ענף האתלטיקה - להורדה

ענף הבדמינטון   - להורדה
ענף ההתעמלות – להורדה
ענף הטאקוונדו - להורדה
ענף הטניס שולחן  - 
להורדה
ענף כדוריד ליגת העל גברים - להורדה
ענף הכדוריד ליגה ארצית ,נשים לאומית ,נוער כדוריד- להורדה
ענף הכדורעף ליגות הגברים  - 
להורדה
ענף הכדורעף: ליגות הנשים  - להורדה 
ענף מקומות עבודה - להורדה
ענף הסייף  - להורדה
ענף פטאנק להורדה
ענף רוגבי - להורדה
ענף השחייה   - להורדה
ענף השחייה - שחיינים עד גיל 10 - להורדה
ענף השייט  - להורדה
צוות - להורדה


פוליסות כלליות להורדה 
פוליסת תאונות אישיות ספורטאים גאקט  - להורדה
פוליסה אחריות מקצועית אגודות עונת 2021-2022 - להורדה
פוליסה לביטוח אחריות מקצועית -גאקט  - להורדה
פוליסה צד ג' שחקן נגד שחקן עונת 2021-2022- להורדה
פוליסה צד שלישי אגודות עונת 2021-2022 - להורדה
פוליסת ביטוח צד שלישי  גאקט - להורדה

 

פוליסות ביטוח- חברת איילון
עונת 2020-2021
תקופת הביטוח של פוליסות אלה היא 1/11/20-31/8/21:


פוליסת ביטוח תאונות אישיות - אגף הכדורגל
ליגת על ולאומית  - 
להורדה
ליגה א' - להורדה
ליגה ב'  - להורדה
ליגת נשים  - להורדה
ליגות נוער מגיל 10  - להורדה
כדורגל נבחנים - להורדה

פוליסת ביטוח תאונות אישיות - אגף הכדורסל
ליגת העל גברים - 
להורדה
ליגה לאומית גברים - להורדה
ליגת העל נשים, ליגה לאומית נשים - להורדה
ליגה ארצית, ליגה א', ליגה ב' גברים - להורדה
ליגה ארצית, ליגה א' נשים - הורדה
כדורסל נבחנים  - להורדה
נוער , נערות כדורסל - להורדה
צוות כדורסל - להורדה

פוליסות ביטוח תאונות אישיות - אגף הספורט

ענף האיגרוף - להורדה
ענף האתלטיקה - להורדה

ענף הבדמינטון   - להורדה
ענף הג'ודו  - להורדה
ענף ההתעמלות – להורדה
ענף הטאקוונדו - להורדה
ענף הטניס שולחן  - 
להורדה
ענף הכדוריד ליגה ארצית - להורדה
ענף הכדורעף ליגות הגברים  - 
להורדה
ענף הכדורעף: ליגות הנשים  - להורדה 
ענף הכדורשת - להורדה
ענף הסייף  - 
להורדה
ענף הקריקט  - להורדה
ענף השחייה   - להורדה
ענף השחייה - שחיינים עד גיל 10 - להורדה
ענף השייט  - להורדה
צוות - להורדה


פוליסות כלליות להורדה 
פוליסת תאונות אישיות ספורטאים גאקט  - להורדה
פוליסה אחריות מקצועית אגודות עונת 2020-2021 - להורדה
פוליסה לביטוח אחריות מקצועית -גאקט  - להורדה
פוליסה צד ג' שחקן נגד שחקן עונת 2020-2021 - להורדה
פוליסה צד שלישי אגודות עונת 2020-2021 - להורדה
פוליסת ביטוח צד שלישי  גאקט - להורדה
 
 
פוליסות ביטוח- חברת איילון
עונת 2019-2020
תקופת הביטוח של פוליסות אלה היא 1/9/19-31/8/20:

פוליסת ביטוח תאונות אישיות - אגף הכדורגל
ליגת על ולאומית  - 
להורדה
ליגה ב'  - להורדה
ליגה ג'  - להורדה
ליגת נשים  - להורדה
ליגות נוער מגיל 10  - להורדה
ליגת אולמות  - להורדה
בתי ספר לכדורגל  - להורדה

פוליסת ביטוח תאונות אישיות - אגף הכדורסל
ליגת העל גברים - 
להורדה
ליגת העל נשים, ליגה לאומית נשים - להורדה
ליגה ארצית ליגה א' ליגה ב' גברים וליגה ארצית נשים - להורדה
נבחנים כדורסל - להורדה
נוער , נערות כדורסל - להורדה
צוות כדורסל - להורדה

פוליסות ביטוח תאונות אישיות - אגף הספורט

ענף האגרוף  - להורדה
ענף האתלטיקה - להורדה
ענף הבדמינטון   - 
להורדה
ענף הג'ודו  - להורדה
ענף ההתעמלות – להורדה
ענף הטאיקוונדו   - 
להורדה
ענף טיפוס בולדר - להורדה
ענף הטניס – להורדה
ענף הטניס שולחן  - 
להורדה
ענף הכדוריד: ליגת העל גברים  - להורדה
ענף הכדוריד: ליגה ארצית גברים, לאומית נשים, נוער  - להורדה
ענף הכדורעף ליגות הגברים  - להורדה
ענף הכדורעף: ליגות הנשים  - להורדה 
ענף הכדורעף: ליגות נוער עד גיל 20  - 
להורדה
ענף הכדורשת  - להורדה
ענף הסייף  - 
להורדה
ענף הקריקט  - להורדה
ענף השחייה מגיל 10 ומעלה  - להורדה
ענף השחייה עד גיל 10 בלבד - להורדה
ענף השייט  - 
להורדה

צוות אגף הספורט - להורדה

פוליסת תאונות אישיות ספורטאים גאקט מהדורת 2019 - להורדה


פוליסה אחריות מקצועית אגודות עונת 2019-2020 - להורדה

פוליסה לביטוח אחריות מקצועית -גאקט 19-20 - להורדה

פוליסה צד ג' שחקן נגד שחקן עונת 2019-2020 - להורדה

פוליסה צד שלישי אגודות עונת 2019-2020 - להורדה

פוליסת ביטוח צד שלישי  גאקט עונת 2019-2020- להורדה

פוליסת תאונות אישיות ספורטאים איילון גאקט מהודרת  עונת 2019-2020 - להורדה
פוליסות ביטוח- חברת איילון
עונת 2018-2019
תקופת הביטוח של פוליסות אלה היא 1/9/18-31/8/19:

פוליסות ביטוח תאונות אישיות 
פוליסת ביטוח תאונות אישיות לספורטאי אגף הכדורגל לרבות כדורגל אולמות ונבחני כדורגל עונת 2018-2019 - להורדה 
פוליסת ביטוח בתי ספר לכדורגל עונת 2018-2019 - להורדה
פוליסת ביטוח תאונות אישיות לספורטאי אגף הכדורסל לרבות נבחני כדורסל עונת 2018-2019 - להורדה
פוליסת ביטוח תאונות אישיות לספורטאי ענף האגרוף עונת 2018-2019 - להורדה

פוליסת ביטוח תאונות אישיות לספורטאי ענף הטאקוונדו  עונת 2018-2019 - להורדה
פוליסת ביטוח תאונות אישיות לספורטאי ענף הבדמינטון  עונת 2018-2019 - להורדה
פוליסת ביטוח תאונות אישיות לספורטאי ענף הג'ודו  עונת 2018-2019 - להורדה
פוליסת ביטוח תאונות אישיות לספורטאי ענף ההאבקות עונת 2018-2019 - להורדה

פוליסת ביטוח תאונות אישיות לספורטאי ענף ההתעמלות עונת 2018-2019 - להורדה
פוליסת ביטוח תאונות אישיות לספורטאי ענף החתירה עונת 2018-2019 - להורדה
פוליסת ביטוח תאונות אישיות לספורטאי ענף הטניס שולחן עונת 2018-2019 - להורדה
פוליסת ביטוח תאונות אישיות לספורטאי ענף הכדוריד עונת 2018-2019 - להורדה
פוליסת ביטוח תאונות אישיות לספורטאי ענף הכדורעף עונת 2018-2019 - להורדה
פוליסת ביטוח תאונות אישיות לספורטאי 
ענף הכדורשת עונת 2018-2019 - להורדה
פוליסת ביטוח תאונות אישיות לספורטאי ענף הסייף עונת 2018-2019 - להורדה
פוליסת ביטוח תאונות אישיות לספורטאי ענף הקריקט עונת 2018-2019 - להורדה
פוליסת ביטוח תאונות אישיות לספורטאי ענף השחייה עונת 2018-2019 - להורדה
פוליסת ביטוח תאונות אישיות לספורטאי ענף השייט עונת 2018-2019 - להורדה
פוליסת ביטוח תאונות אישיות לספורטאי מחלקות הנוער, נוער עד גיל 10, בתי הספר עונת 2018-2019 - להורדה
פוליסת ביטוח תאונות אישיות לאנשי צוות (כדורגל, כדורסל, ענפי הספורט) עונת 2018-2019 - להורדה
פוליסה קולקטיבית מורחבת לביטוח תאונות אישיות לאגודות וארגוני ספורט לעונת 2018-2019 - להורדה

פוליסות צד ג'

פוליסת ביטוח צד ג' אגודות עונת 2018-2019 - להורדה
פוליסת ביטוח צד ג' לפגיעת שחקן בשחקן  עונת 2018-2019 - להורדה
פוליסה מורחבת לביטוח אחריות כלפי צד שלישי עונת 2018-2019 - להורדה

פוליסת אחריות מקצועית
פוליסת ביטוח חבות מקצועית עונת 2018-2019 - להורדה
פוליסה מורחבת לביטוח אחריות מקצועית עונת 2018-2019 - להורדה